linux/fs/affs/symlink.c
<<
>>
Prefs
  1/*
  2 * linux/fs/affs/symlink.c
  3 *
  4 * 1995 Hans-Joachim Widmaier - Modified for affs.
  5 *
  6 * Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
  7 *
  8 * affs symlink handling code
  9 */
 10
 11#include "affs.h"
 12
 13static int affs_symlink_readpage(struct file *file, struct page *page)
 14{
 15    struct buffer_head *bh;
 16    struct inode *inode = page->mapping->host;
 17    char *link = kmap(page);
 18    struct slink_front *lf;
 19    int err;
 20    int           i, j;
 21    char           c;
 22    char           lc;
 23    char          *pf;
 24
 25    pr_debug("AFFS: follow_link(ino=%lu)\n",inode->i_ino);
 26
 27    err = -EIO;
 28    bh = affs_bread(inode->i_sb, inode->i_ino);
 29    if (!bh)
 30        goto fail;
 31    i = 0;
 32    j = 0;
 33    lf = (struct slink_front *)bh->b_data;
 34    lc = 0;
 35    pf = AFFS_SB(inode->i_sb)->s_prefix ? AFFS_SB(inode->i_sb)->s_prefix : "/";
 36
 37    if (strchr(lf->symname,':')) { /* Handle assign or volume name */
 38        while (i < 1023 && (c = pf[i]))
 39            link[i++] = c;
 40        while (i < 1023 && lf->symname[j] != ':')
 41            link[i++] = lf->symname[j++];
 42        if (i < 1023)
 43            link[i++] = '/';
 44        j++;
 45        lc = '/';
 46    }
 47    while (i < 1023 && (c = lf->symname[j])) {
 48        if (c == '/' && lc == '/' && i < 1020) {    /* parent dir */
 49            link[i++] = '.';
 50            link[i++] = '.';
 51        }
 52        link[i++] = c;
 53        lc = c;
 54        j++;
 55    }
 56    link[i] = '\0';
 57    affs_brelse(bh);
 58    SetPageUptodate(page);
 59    kunmap(page);
 60    unlock_page(page);
 61    return 0;
 62fail:
 63    SetPageError(page);
 64    kunmap(page);
 65    unlock_page(page);
 66    return err;
 67}
 68
 69const struct address_space_operations affs_symlink_aops = {
 70    .readpage    = affs_symlink_readpage,
 71};
 72
 73const struct inode_operations affs_symlink_inode_operations = {
 74    .readlink    = generic_readlink,
 75    .follow_link  = page_follow_link_light,
 76    .put_link    = page_put_link,
 77    .setattr    = affs_notify_change,
 78};
 79