linux/fs/affs/symlink.c
<<
>>
Prefs
  1/*
  2 * linux/fs/affs/symlink.c
  3 *
  4 * 1995 Hans-Joachim Widmaier - Modified for affs.
  5 *
  6 * Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
  7 *
  8 * affs symlink handling code
  9 */
 10
 11#include "affs.h"
 12
 13static int affs_symlink_readpage(struct file *file, struct page *page)
 14{
 15    struct buffer_head *bh;
 16    struct inode *inode = page->mapping->host;
 17    char *link = kmap(page);
 18    struct slink_front *lf;
 19    int err;
 20    int           i, j;
 21    char           c;
 22    char           lc;
 23
 24    pr_debug("AFFS: follow_link(ino=%lu)\n",inode->i_ino);
 25
 26    err = -EIO;
 27    bh = affs_bread(inode->i_sb, inode->i_ino);
 28    if (!bh)
 29        goto fail;
 30    i = 0;
 31    j = 0;
 32    lf = (struct slink_front *)bh->b_data;
 33    lc = 0;
 34
 35    if (strchr(lf->symname,':')) { /* Handle assign or volume name */
 36        struct affs_sb_info *sbi = AFFS_SB(inode->i_sb);
 37        char *pf;
 38        spin_lock(&sbi->symlink_lock);
 39        pf = sbi->s_prefix ? sbi->s_prefix : "/";
 40        while (i < 1023 && (c = pf[i]))
 41            link[i++] = c;
 42        spin_unlock(&sbi->symlink_lock);
 43        while (i < 1023 && lf->symname[j] != ':')
 44            link[i++] = lf->symname[j++];
 45        if (i < 1023)
 46            link[i++] = '/';
 47        j++;
 48        lc = '/';
 49    }
 50    while (i < 1023 && (c = lf->symname[j])) {
 51        if (c == '/' && lc == '/' && i < 1020) {    /* parent dir */
 52            link[i++] = '.';
 53            link[i++] = '.';
 54        }
 55        link[i++] = c;
 56        lc = c;
 57        j++;
 58    }
 59    link[i] = '\0';
 60    affs_brelse(bh);
 61    SetPageUptodate(page);
 62    kunmap(page);
 63    unlock_page(page);
 64    return 0;
 65fail:
 66    SetPageError(page);
 67    kunmap(page);
 68    unlock_page(page);
 69    return err;
 70}
 71
 72const struct address_space_operations affs_symlink_aops = {
 73    .readpage    = affs_symlink_readpage,
 74};
 75
 76const struct inode_operations affs_symlink_inode_operations = {
 77    .readlink    = generic_readlink,
 78    .follow_link  = page_follow_link_light,
 79    .put_link    = page_put_link,
 80    .setattr    = affs_notify_change,
 81};
 82