linux/sound/soc/samsung/idma.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
  2//
  3// idma.c - I2S0 internal DMA driver
  4//
  5// Copyright (c) 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.
  6//       http://www.samsung.com
  7
  8#include <linux/interrupt.h>
  9#include <linux/platform_device.h>
 10#include <linux/dma-mapping.h>
 11#include <linux/slab.h>
 12#include <linux/module.h>
 13#include <sound/pcm.h>
 14#include <sound/pcm_params.h>
 15#include <sound/soc.h>
 16
 17#include "i2s.h"
 18#include "idma.h"
 19#include "i2s-regs.h"
 20
 21#define ST_RUNNING       (1<<0)
 22#define ST_OPENED        (1<<1)
 23
 24static const struct snd_pcm_hardware idma_hardware = {
 25    .info = SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
 26          SNDRV_PCM_INFO_BLOCK_TRANSFER |
 27          SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
 28          SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID |
 29          SNDRV_PCM_INFO_PAUSE |
 30          SNDRV_PCM_INFO_RESUME,
 31    .buffer_bytes_max = MAX_IDMA_BUFFER,
 32    .period_bytes_min = 128,
 33    .period_bytes_max = MAX_IDMA_PERIOD,
 34    .periods_min = 1,
 35    .periods_max = 2,
 36};
 37
 38struct idma_ctrl {
 39    spinlock_t   lock;
 40    int       state;
 41    dma_addr_t   start;
 42    dma_addr_t   pos;
 43    dma_addr_t   end;
 44    dma_addr_t   period;
 45    dma_addr_t   periodsz;
 46    void      *token;
 47    void      (*cb)(void *dt, int bytes_xfer);
 48};
 49
 50static struct idma_info {
 51    spinlock_t   lock;
 52    void       __iomem *regs;
 53    dma_addr_t   lp_tx_addr;
 54} idma;
 55
 56static int idma_irq;
 57
 58static void idma_getpos(dma_addr_t *src)
 59{
 60    *src = idma.lp_tx_addr +
 61        (readl(idma.regs + I2STRNCNT) & 0xffffff) * 4;
 62}
 63
 64static int idma_enqueue(struct snd_pcm_substream *substream)
 65{
 66    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 67    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 68    u32 val;
 69
 70    spin_lock(&prtd->lock);
 71    prtd->token = (void *) substream;
 72    spin_unlock(&prtd->lock);
 73
 74    /* Internal DMA Level0 Interrupt Address */
 75    val = idma.lp_tx_addr + prtd->periodsz;
 76    writel(val, idma.regs + I2SLVL0ADDR);
 77
 78    /* Start address0 of I2S internal DMA operation. */
 79    val = idma.lp_tx_addr;
 80    writel(val, idma.regs + I2SSTR0);
 81
 82    /*
 83     * Transfer block size for I2S internal DMA.
 84     * Should decide transfer size before start dma operation
 85     */
 86    val = readl(idma.regs + I2SSIZE);
 87    val &= ~(I2SSIZE_TRNMSK << I2SSIZE_SHIFT);
 88    val |= (((runtime->dma_bytes >> 2) &
 89            I2SSIZE_TRNMSK) << I2SSIZE_SHIFT);
 90    writel(val, idma.regs + I2SSIZE);
 91
 92    val = readl(idma.regs + I2SAHB);
 93    val |= AHB_INTENLVL0;
 94    writel(val, idma.regs + I2SAHB);
 95
 96    return 0;
 97}
 98
 99static void idma_setcallbk(struct snd_pcm_substream *substream,
 100                void (*cb)(void *, int))
 101{
 102    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 103
 104    spin_lock(&prtd->lock);
 105    prtd->cb = cb;
 106    spin_unlock(&prtd->lock);
 107}
 108
 109static void idma_control(int op)
 110{
 111    u32 val = readl(idma.regs + I2SAHB);
 112
 113    spin_lock(&idma.lock);
 114
 115    switch (op) {
 116    case LPAM_DMA_START:
 117        val |= (AHB_INTENLVL0 | AHB_DMAEN);
 118        break;
 119    case LPAM_DMA_STOP:
 120        val &= ~(AHB_INTENLVL0 | AHB_DMAEN);
 121        break;
 122    default:
 123        spin_unlock(&idma.lock);
 124        return;
 125    }
 126
 127    writel(val, idma.regs + I2SAHB);
 128    spin_unlock(&idma.lock);
 129}
 130
 131static void idma_done(void *id, int bytes_xfer)
 132{
 133    struct snd_pcm_substream *substream = id;
 134    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 135
 136    if (prtd && (prtd->state & ST_RUNNING))
 137        snd_pcm_period_elapsed(substream);
 138}
 139
 140static int idma_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
 141                struct snd_pcm_hw_params *params)
 142{
 143    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 144    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 145    u32 mod = readl(idma.regs + I2SMOD);
 146    u32 ahb = readl(idma.regs + I2SAHB);
 147
 148    ahb |= (AHB_DMARLD | AHB_INTMASK);
 149    mod |= MOD_TXS_IDMA;
 150    writel(ahb, idma.regs + I2SAHB);
 151    writel(mod, idma.regs + I2SMOD);
 152
 153    snd_pcm_set_runtime_buffer(substream, &substream->dma_buffer);
 154    runtime->dma_bytes = params_buffer_bytes(params);
 155
 156    prtd->start = prtd->pos = runtime->dma_addr;
 157    prtd->period = params_periods(params);
 158    prtd->periodsz = params_period_bytes(params);
 159    prtd->end = runtime->dma_addr + runtime->dma_bytes;
 160
 161    idma_setcallbk(substream, idma_done);
 162
 163    return 0;
 164}
 165
 166static int idma_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream)
 167{
 168    snd_pcm_set_runtime_buffer(substream, NULL);
 169
 170    return 0;
 171}
 172
 173static int idma_prepare(struct snd_pcm_substream *substream)
 174{
 175    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 176
 177    prtd->pos = prtd->start;
 178
 179    /* flush the DMA channel */
 180    idma_control(LPAM_DMA_STOP);
 181    idma_enqueue(substream);
 182
 183    return 0;
 184}
 185
 186static int idma_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
 187{
 188    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 189    int ret = 0;
 190
 191    spin_lock(&prtd->lock);
 192
 193    switch (cmd) {
 194    case SNDRV_PCM_TRIGGER_RESUME:
 195    case SNDRV_PCM_TRIGGER_START:
 196    case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_RELEASE:
 197        prtd->state |= ST_RUNNING;
 198        idma_control(LPAM_DMA_START);
 199        break;
 200
 201    case SNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPEND:
 202    case SNDRV_PCM_TRIGGER_STOP:
 203    case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_PUSH:
 204        prtd->state &= ~ST_RUNNING;
 205        idma_control(LPAM_DMA_STOP);
 206        break;
 207
 208    default:
 209        ret = -EINVAL;
 210        break;
 211    }
 212
 213    spin_unlock(&prtd->lock);
 214
 215    return ret;
 216}
 217
 218static snd_pcm_uframes_t
 219    idma_pointer(struct snd_pcm_substream *substream)
 220{
 221    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 222    struct idma_ctrl *prtd = runtime->private_data;
 223    dma_addr_t src;
 224    unsigned long res;
 225
 226    spin_lock(&prtd->lock);
 227
 228    idma_getpos(&src);
 229    res = src - prtd->start;
 230
 231    spin_unlock(&prtd->lock);
 232
 233    return bytes_to_frames(substream->runtime, res);
 234}
 235
 236static int idma_mmap(struct snd_pcm_substream *substream,
 237    struct vm_area_struct *vma)
 238{
 239    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 240    unsigned long size, offset;
 241    int ret;
 242
 243    /* From snd_pcm_lib_mmap_iomem */
 244    vma->vm_page_prot = pgprot_noncached(vma->vm_page_prot);
 245    size = vma->vm_end - vma->vm_start;
 246    offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;
 247    ret = io_remap_pfn_range(vma, vma->vm_start,
 248            (runtime->dma_addr + offset) >> PAGE_SHIFT,
 249            size, vma->vm_page_prot);
 250
 251    return ret;
 252}
 253
 254static irqreturn_t iis_irq(int irqno, void *dev_id)
 255{
 256    struct idma_ctrl *prtd = (struct idma_ctrl *)dev_id;
 257    u32 iisahb, val, addr;
 258
 259    iisahb = readl(idma.regs + I2SAHB);
 260
 261    val = (iisahb & AHB_LVL0INT) ? AHB_CLRLVL0INT : 0;
 262
 263    if (val) {
 264        iisahb |= val;
 265        writel(iisahb, idma.regs + I2SAHB);
 266
 267        addr = readl(idma.regs + I2SLVL0ADDR) - idma.lp_tx_addr;
 268        addr += prtd->periodsz;
 269        addr %= (u32)(prtd->end - prtd->start);
 270        addr += idma.lp_tx_addr;
 271
 272        writel(addr, idma.regs + I2SLVL0ADDR);
 273
 274        if (prtd->cb)
 275            prtd->cb(prtd->token, prtd->period);
 276    }
 277
 278    return IRQ_HANDLED;
 279}
 280
 281static int idma_open(struct snd_pcm_substream *substream)
 282{
 283    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 284    struct idma_ctrl *prtd;
 285    int ret;
 286
 287    snd_soc_set_runtime_hwparams(substream, &idma_hardware);
 288
 289    prtd = kzalloc(sizeof(struct idma_ctrl), GFP_KERNEL);
 290    if (prtd == NULL)
 291        return -ENOMEM;
 292
 293    ret = request_irq(idma_irq, iis_irq, 0, "i2s", prtd);
 294    if (ret < 0) {
 295        pr_err("fail to claim i2s irq , ret = %d\n", ret);
 296        kfree(prtd);
 297        return ret;
 298    }
 299
 300    spin_lock_init(&prtd->lock);
 301
 302    runtime->private_data = prtd;
 303
 304    return 0;
 305}
 306
 307static int idma_close(struct snd_pcm_substream *substream)
 308{
 309    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 310    struct idma_ctrl *prtd = runtime->private_data;
 311
 312    free_irq(idma_irq, prtd);
 313
 314    if (!prtd)
 315        pr_err("idma_close called with prtd == NULL\n");
 316
 317    kfree(prtd);
 318
 319    return 0;
 320}
 321
 322static const struct snd_pcm_ops idma_ops = {
 323    .open      = idma_open,
 324    .close     = idma_close,
 325    .ioctl     = snd_pcm_lib_ioctl,
 326    .trigger    = idma_trigger,
 327    .pointer    = idma_pointer,
 328    .mmap      = idma_mmap,
 329    .hw_params   = idma_hw_params,
 330    .hw_free    = idma_hw_free,
 331    .prepare    = idma_prepare,
 332};
 333
 334static void idma_free(struct snd_pcm *pcm)
 335{
 336    struct snd_pcm_substream *substream;
 337    struct snd_dma_buffer *buf;
 338
 339    substream = pcm->streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream;
 340    if (!substream)
 341        return;
 342
 343    buf = &substream->dma_buffer;
 344    if (!buf->area)
 345        return;
 346
 347    iounmap((void __iomem *)buf->area);
 348
 349    buf->area = NULL;
 350    buf->addr = 0;
 351}
 352
 353static int preallocate_idma_buffer(struct snd_pcm *pcm, int stream)
 354{
 355    struct snd_pcm_substream *substream = pcm->streams[stream].substream;
 356    struct snd_dma_buffer *buf = &substream->dma_buffer;
 357
 358    buf->dev.dev = pcm->card->dev;
 359    buf->private_data = NULL;
 360
 361    /* Assign PCM buffer pointers */
 362    buf->dev.type = SNDRV_DMA_TYPE_CONTINUOUS;
 363    buf->addr = idma.lp_tx_addr;
 364    buf->bytes = idma_hardware.buffer_bytes_max;
 365    buf->area = (unsigned char * __force)ioremap(buf->addr, buf->bytes);
 366
 367    return 0;
 368}
 369
 370static int idma_new(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
 371{
 372    struct snd_card *card = rtd->card->snd_card;
 373    struct snd_pcm *pcm = rtd->pcm;
 374    int ret;
 375
 376    ret = dma_coerce_mask_and_coherent(card->dev, DMA_BIT_MASK(32));
 377    if (ret)
 378        return ret;
 379
 380    if (pcm->streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream) {
 381        ret = preallocate_idma_buffer(pcm,
 382                SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
 383    }
 384
 385    return ret;
 386}
 387
 388void idma_reg_addr_init(void __iomem *regs, dma_addr_t addr)
 389{
 390    spin_lock_init(&idma.lock);
 391    idma.regs = regs;
 392    idma.lp_tx_addr = addr;
 393}
 394EXPORT_SYMBOL_GPL(idma_reg_addr_init);
 395
 396static const struct snd_soc_component_driver asoc_idma_platform = {
 397    .ops = &idma_ops,
 398    .pcm_new = idma_new,
 399    .pcm_free = idma_free,
 400};
 401
 402static int asoc_idma_platform_probe(struct platform_device *pdev)
 403{
 404    idma_irq = platform_get_irq(pdev, 0);
 405    if (idma_irq < 0)
 406        return idma_irq;
 407
 408    return devm_snd_soc_register_component(&pdev->dev, &asoc_idma_platform,
 409                        NULL, 0);
 410}
 411
 412static struct platform_driver asoc_idma_driver = {
 413    .driver = {
 414        .name = "samsung-idma",
 415    },
 416
 417    .probe = asoc_idma_platform_probe,
 418};
 419
 420module_platform_driver(asoc_idma_driver);
 421
 422MODULE_AUTHOR("Jaswinder Singh, <jassisinghbrar@gmail.com>");
 423MODULE_DESCRIPTION("Samsung ASoC IDMA Driver");
 424MODULE_LICENSE("GPL");
 425