qemu/target-mips/helper.h
<<
>>
Prefs
  1DEF_HELPER_3(raise_exception_err, noreturn, env, i32, int)
  2DEF_HELPER_2(raise_exception, noreturn, env, i32)
  3DEF_HELPER_1(raise_exception_debug, noreturn, env)
  4
  5DEF_HELPER_1(do_semihosting, void, env)
  6
  7#ifdef TARGET_MIPS64
  8DEF_HELPER_4(sdl, void, env, tl, tl, int)
  9DEF_HELPER_4(sdr, void, env, tl, tl, int)
 10#endif
 11DEF_HELPER_4(swl, void, env, tl, tl, int)
 12DEF_HELPER_4(swr, void, env, tl, tl, int)
 13
 14#ifndef CONFIG_USER_ONLY
 15DEF_HELPER_3(ll, tl, env, tl, int)
 16DEF_HELPER_4(sc, tl, env, tl, tl, int)
 17#ifdef TARGET_MIPS64
 18DEF_HELPER_3(lld, tl, env, tl, int)
 19DEF_HELPER_4(scd, tl, env, tl, tl, int)
 20#endif
 21#endif
 22
 23DEF_HELPER_FLAGS_1(clo, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 24DEF_HELPER_FLAGS_1(clz, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 25#ifdef TARGET_MIPS64
 26DEF_HELPER_FLAGS_1(dclo, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 27DEF_HELPER_FLAGS_1(dclz, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 28#endif
 29
 30DEF_HELPER_3(muls, tl, env, tl, tl)
 31DEF_HELPER_3(mulsu, tl, env, tl, tl)
 32DEF_HELPER_3(macc, tl, env, tl, tl)
 33DEF_HELPER_3(maccu, tl, env, tl, tl)
 34DEF_HELPER_3(msac, tl, env, tl, tl)
 35DEF_HELPER_3(msacu, tl, env, tl, tl)
 36DEF_HELPER_3(mulhi, tl, env, tl, tl)
 37DEF_HELPER_3(mulhiu, tl, env, tl, tl)
 38DEF_HELPER_3(mulshi, tl, env, tl, tl)
 39DEF_HELPER_3(mulshiu, tl, env, tl, tl)
 40DEF_HELPER_3(macchi, tl, env, tl, tl)
 41DEF_HELPER_3(macchiu, tl, env, tl, tl)
 42DEF_HELPER_3(msachi, tl, env, tl, tl)
 43DEF_HELPER_3(msachiu, tl, env, tl, tl)
 44
 45DEF_HELPER_FLAGS_1(bitswap, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 46#ifdef TARGET_MIPS64
 47DEF_HELPER_FLAGS_1(dbitswap, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 48#endif
 49
 50#ifndef CONFIG_USER_ONLY
 51/* CP0 helpers */
 52DEF_HELPER_1(mfc0_mvpcontrol, tl, env)
 53DEF_HELPER_1(mfc0_mvpconf0, tl, env)
 54DEF_HELPER_1(mfc0_mvpconf1, tl, env)
 55DEF_HELPER_1(mftc0_vpecontrol, tl, env)
 56DEF_HELPER_1(mftc0_vpeconf0, tl, env)
 57DEF_HELPER_1(mfc0_random, tl, env)
 58DEF_HELPER_1(mfc0_tcstatus, tl, env)
 59DEF_HELPER_1(mftc0_tcstatus, tl, env)
 60DEF_HELPER_1(mfc0_tcbind, tl, env)
 61DEF_HELPER_1(mftc0_tcbind, tl, env)
 62DEF_HELPER_1(mfc0_tcrestart, tl, env)
 63DEF_HELPER_1(mftc0_tcrestart, tl, env)
 64DEF_HELPER_1(mfc0_tchalt, tl, env)
 65DEF_HELPER_1(mftc0_tchalt, tl, env)
 66DEF_HELPER_1(mfc0_tccontext, tl, env)
 67DEF_HELPER_1(mftc0_tccontext, tl, env)
 68DEF_HELPER_1(mfc0_tcschedule, tl, env)
 69DEF_HELPER_1(mftc0_tcschedule, tl, env)
 70DEF_HELPER_1(mfc0_tcschefback, tl, env)
 71DEF_HELPER_1(mftc0_tcschefback, tl, env)
 72DEF_HELPER_1(mfc0_count, tl, env)
 73DEF_HELPER_1(mftc0_entryhi, tl, env)
 74DEF_HELPER_1(mftc0_status, tl, env)
 75DEF_HELPER_1(mftc0_cause, tl, env)
 76DEF_HELPER_1(mftc0_epc, tl, env)
 77DEF_HELPER_1(mftc0_ebase, tl, env)
 78DEF_HELPER_2(mftc0_configx, tl, env, tl)
 79DEF_HELPER_1(mfc0_lladdr, tl, env)
 80DEF_HELPER_1(mfc0_maar, tl, env)
 81DEF_HELPER_1(mfhc0_maar, tl, env)
 82DEF_HELPER_2(mfc0_watchlo, tl, env, i32)
 83DEF_HELPER_2(mfc0_watchhi, tl, env, i32)
 84DEF_HELPER_1(mfc0_debug, tl, env)
 85DEF_HELPER_1(mftc0_debug, tl, env)
 86#ifdef TARGET_MIPS64
 87DEF_HELPER_1(dmfc0_tcrestart, tl, env)
 88DEF_HELPER_1(dmfc0_tchalt, tl, env)
 89DEF_HELPER_1(dmfc0_tccontext, tl, env)
 90DEF_HELPER_1(dmfc0_tcschedule, tl, env)
 91DEF_HELPER_1(dmfc0_tcschefback, tl, env)
 92DEF_HELPER_1(dmfc0_lladdr, tl, env)
 93DEF_HELPER_1(dmfc0_maar, tl, env)
 94DEF_HELPER_2(dmfc0_watchlo, tl, env, i32)
 95#endif /* TARGET_MIPS64 */
 96
 97DEF_HELPER_2(mtc0_index, void, env, tl)
 98DEF_HELPER_2(mtc0_mvpcontrol, void, env, tl)
 99DEF_HELPER_2(mtc0_vpecontrol, void, env, tl)
 100DEF_HELPER_2(mttc0_vpecontrol, void, env, tl)
 101DEF_HELPER_2(mtc0_vpeconf0, void, env, tl)
 102DEF_HELPER_2(mttc0_vpeconf0, void, env, tl)
 103DEF_HELPER_2(mtc0_vpeconf1, void, env, tl)
 104DEF_HELPER_2(mtc0_yqmask, void, env, tl)
 105DEF_HELPER_2(mtc0_vpeopt, void, env, tl)
 106DEF_HELPER_2(mtc0_entrylo0, void, env, tl)
 107DEF_HELPER_2(mtc0_tcstatus, void, env, tl)
 108DEF_HELPER_2(mttc0_tcstatus, void, env, tl)
 109DEF_HELPER_2(mtc0_tcbind, void, env, tl)
 110DEF_HELPER_2(mttc0_tcbind, void, env, tl)
 111DEF_HELPER_2(mtc0_tcrestart, void, env, tl)
 112DEF_HELPER_2(mttc0_tcrestart, void, env, tl)
 113DEF_HELPER_2(mtc0_tchalt, void, env, tl)
 114DEF_HELPER_2(mttc0_tchalt, void, env, tl)
 115DEF_HELPER_2(mtc0_tccontext, void, env, tl)
 116DEF_HELPER_2(mttc0_tccontext, void, env, tl)
 117DEF_HELPER_2(mtc0_tcschedule, void, env, tl)
 118DEF_HELPER_2(mttc0_tcschedule, void, env, tl)
 119DEF_HELPER_2(mtc0_tcschefback, void, env, tl)
 120DEF_HELPER_2(mttc0_tcschefback, void, env, tl)
 121DEF_HELPER_2(mtc0_entrylo1, void, env, tl)
 122DEF_HELPER_2(mtc0_context, void, env, tl)
 123DEF_HELPER_2(mtc0_pagemask, void, env, tl)
 124DEF_HELPER_2(mtc0_pagegrain, void, env, tl)
 125DEF_HELPER_2(mtc0_wired, void, env, tl)
 126DEF_HELPER_2(mtc0_srsconf0, void, env, tl)
 127DEF_HELPER_2(mtc0_srsconf1, void, env, tl)
 128DEF_HELPER_2(mtc0_srsconf2, void, env, tl)
 129DEF_HELPER_2(mtc0_srsconf3, void, env, tl)
 130DEF_HELPER_2(mtc0_srsconf4, void, env, tl)
 131DEF_HELPER_2(mtc0_hwrena, void, env, tl)
 132DEF_HELPER_2(mtc0_count, void, env, tl)
 133DEF_HELPER_2(mtc0_entryhi, void, env, tl)
 134DEF_HELPER_2(mttc0_entryhi, void, env, tl)
 135DEF_HELPER_2(mtc0_compare, void, env, tl)
 136DEF_HELPER_2(mtc0_status, void, env, tl)
 137DEF_HELPER_2(mttc0_status, void, env, tl)
 138DEF_HELPER_2(mtc0_intctl, void, env, tl)
 139DEF_HELPER_2(mtc0_srsctl, void, env, tl)
 140DEF_HELPER_2(mtc0_cause, void, env, tl)
 141DEF_HELPER_2(mttc0_cause, void, env, tl)
 142DEF_HELPER_2(mtc0_ebase, void, env, tl)
 143DEF_HELPER_2(mttc0_ebase, void, env, tl)
 144DEF_HELPER_2(mtc0_config0, void, env, tl)
 145DEF_HELPER_2(mtc0_config2, void, env, tl)
 146DEF_HELPER_2(mtc0_config3, void, env, tl)
 147DEF_HELPER_2(mtc0_config4, void, env, tl)
 148DEF_HELPER_2(mtc0_config5, void, env, tl)
 149DEF_HELPER_2(mtc0_lladdr, void, env, tl)
 150DEF_HELPER_2(mtc0_maar, void, env, tl)
 151DEF_HELPER_2(mthc0_maar, void, env, tl)
 152DEF_HELPER_2(mtc0_maari, void, env, tl)
 153DEF_HELPER_3(mtc0_watchlo, void, env, tl, i32)
 154DEF_HELPER_3(mtc0_watchhi, void, env, tl, i32)
 155DEF_HELPER_2(mtc0_xcontext, void, env, tl)
 156DEF_HELPER_2(mtc0_framemask, void, env, tl)
 157DEF_HELPER_2(mtc0_debug, void, env, tl)
 158DEF_HELPER_2(mttc0_debug, void, env, tl)
 159DEF_HELPER_2(mtc0_performance0, void, env, tl)
 160DEF_HELPER_2(mtc0_errctl, void, env, tl)
 161DEF_HELPER_2(mtc0_taglo, void, env, tl)
 162DEF_HELPER_2(mtc0_datalo, void, env, tl)
 163DEF_HELPER_2(mtc0_taghi, void, env, tl)
 164DEF_HELPER_2(mtc0_datahi, void, env, tl)
 165
 166#if defined(TARGET_MIPS64)
 167DEF_HELPER_2(dmtc0_entrylo0, void, env, i64)
 168DEF_HELPER_2(dmtc0_entrylo1, void, env, i64)
 169#endif
 170
 171/* MIPS MT functions */
 172DEF_HELPER_2(mftgpr, tl, env, i32)
 173DEF_HELPER_2(mftlo, tl, env, i32)
 174DEF_HELPER_2(mfthi, tl, env, i32)
 175DEF_HELPER_2(mftacx, tl, env, i32)
 176DEF_HELPER_1(mftdsp, tl, env)
 177DEF_HELPER_3(mttgpr, void, env, tl, i32)
 178DEF_HELPER_3(mttlo, void, env, tl, i32)
 179DEF_HELPER_3(mtthi, void, env, tl, i32)
 180DEF_HELPER_3(mttacx, void, env, tl, i32)
 181DEF_HELPER_2(mttdsp, void, env, tl)
 182DEF_HELPER_0(dmt, tl)
 183DEF_HELPER_0(emt, tl)
 184DEF_HELPER_1(dvpe, tl, env)
 185DEF_HELPER_1(evpe, tl, env)
 186
 187/* R6 Multi-threading */
 188DEF_HELPER_1(dvp, tl, env)
 189DEF_HELPER_1(evp, tl, env)
 190#endif /* !CONFIG_USER_ONLY */
 191
 192/* microMIPS functions */
 193DEF_HELPER_4(lwm, void, env, tl, tl, i32)
 194DEF_HELPER_4(swm, void, env, tl, tl, i32)
 195#ifdef TARGET_MIPS64
 196DEF_HELPER_4(ldm, void, env, tl, tl, i32)
 197DEF_HELPER_4(sdm, void, env, tl, tl, i32)
 198#endif
 199
 200DEF_HELPER_2(fork, void, tl, tl)
 201DEF_HELPER_2(yield, tl, env, tl)
 202
 203/* CP1 functions */
 204DEF_HELPER_2(cfc1, tl, env, i32)
 205DEF_HELPER_4(ctc1, void, env, tl, i32, i32)
 206
 207DEF_HELPER_2(float_cvtd_s, i64, env, i32)
 208DEF_HELPER_2(float_cvtd_w, i64, env, i32)
 209DEF_HELPER_2(float_cvtd_l, i64, env, i64)
 210DEF_HELPER_2(float_cvtl_d, i64, env, i64)
 211DEF_HELPER_2(float_cvtl_s, i64, env, i32)
 212DEF_HELPER_2(float_cvtps_pw, i64, env, i64)
 213DEF_HELPER_2(float_cvtpw_ps, i64, env, i64)
 214DEF_HELPER_2(float_cvts_d, i32, env, i64)
 215DEF_HELPER_2(float_cvts_w, i32, env, i32)
 216DEF_HELPER_2(float_cvts_l, i32, env, i64)
 217DEF_HELPER_2(float_cvts_pl, i32, env, i32)
 218DEF_HELPER_2(float_cvts_pu, i32, env, i32)
 219DEF_HELPER_2(float_cvtw_s, i32, env, i32)
 220DEF_HELPER_2(float_cvtw_d, i32, env, i64)
 221
 222DEF_HELPER_3(float_addr_ps, i64, env, i64, i64)
 223DEF_HELPER_3(float_mulr_ps, i64, env, i64, i64)
 224
 225DEF_HELPER_FLAGS_1(float_class_s, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i32, i32)
 226DEF_HELPER_FLAGS_1(float_class_d, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64)
 227
 228#define FOP_PROTO(op)                   \
 229DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32, i32) \
 230DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64, i64)
 231FOP_PROTO(maddf)
 232FOP_PROTO(msubf)
 233#undef FOP_PROTO
 234
 235#define FOP_PROTO(op)                \
 236DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32) \
 237DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64)
 238FOP_PROTO(max)
 239FOP_PROTO(maxa)
 240FOP_PROTO(min)
 241FOP_PROTO(mina)
 242#undef FOP_PROTO
 243
 244#define FOP_PROTO(op)              \
 245DEF_HELPER_2(float_ ## op ## l_s, i64, env, i32) \
 246DEF_HELPER_2(float_ ## op ## l_d, i64, env, i64) \
 247DEF_HELPER_2(float_ ## op ## w_s, i32, env, i32) \
 248DEF_HELPER_2(float_ ## op ## w_d, i32, env, i64)
 249FOP_PROTO(round)
 250FOP_PROTO(trunc)
 251FOP_PROTO(ceil)
 252FOP_PROTO(floor)
 253#undef FOP_PROTO
 254
 255#define FOP_PROTO(op)              \
 256DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _s, i32, env, i32) \
 257DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _d, i64, env, i64)
 258FOP_PROTO(sqrt)
 259FOP_PROTO(rsqrt)
 260FOP_PROTO(recip)
 261FOP_PROTO(rint)
 262#undef FOP_PROTO
 263
 264#define FOP_PROTO(op)            \
 265DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _s, i32, i32) \
 266DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _d, i64, i64) \
 267DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _ps, i64, i64)
 268FOP_PROTO(abs)
 269FOP_PROTO(chs)
 270#undef FOP_PROTO
 271
 272#define FOP_PROTO(op)              \
 273DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _s, i32, env, i32) \
 274DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _d, i64, env, i64) \
 275DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64)
 276FOP_PROTO(recip1)
 277FOP_PROTO(rsqrt1)
 278#undef FOP_PROTO
 279
 280#define FOP_PROTO(op)                 \
 281DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32)  \
 282DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64)  \
 283DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64, i64)
 284FOP_PROTO(add)
 285FOP_PROTO(sub)
 286FOP_PROTO(mul)
 287FOP_PROTO(div)
 288FOP_PROTO(recip2)
 289FOP_PROTO(rsqrt2)
 290#undef FOP_PROTO
 291
 292#define FOP_PROTO(op)                   \
 293DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32, i32) \
 294DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64, i64) \
 295DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64, i64, i64)
 296FOP_PROTO(madd)
 297FOP_PROTO(msub)
 298FOP_PROTO(nmadd)
 299FOP_PROTO(nmsub)
 300#undef FOP_PROTO
 301
 302#define FOP_PROTO(op)                  \
 303DEF_HELPER_4(cmp_d_ ## op, void, env, i64, i64, int)   \
 304DEF_HELPER_4(cmpabs_d_ ## op, void, env, i64, i64, int) \
 305DEF_HELPER_4(cmp_s_ ## op, void, env, i32, i32, int)   \
 306DEF_HELPER_4(cmpabs_s_ ## op, void, env, i32, i32, int) \
 307DEF_HELPER_4(cmp_ps_ ## op, void, env, i64, i64, int)  \
 308DEF_HELPER_4(cmpabs_ps_ ## op, void, env, i64, i64, int)
 309FOP_PROTO(f)
 310FOP_PROTO(un)
 311FOP_PROTO(eq)
 312FOP_PROTO(ueq)
 313FOP_PROTO(olt)
 314FOP_PROTO(ult)
 315FOP_PROTO(ole)
 316FOP_PROTO(ule)
 317FOP_PROTO(sf)
 318FOP_PROTO(ngle)
 319FOP_PROTO(seq)
 320FOP_PROTO(ngl)
 321FOP_PROTO(lt)
 322FOP_PROTO(nge)
 323FOP_PROTO(le)
 324FOP_PROTO(ngt)
 325#undef FOP_PROTO
 326
 327#define FOP_PROTO(op) \
 328DEF_HELPER_3(r6_cmp_d_ ## op, i64, env, i64, i64) \
 329DEF_HELPER_3(r6_cmp_s_ ## op, i32, env, i32, i32)
 330FOP_PROTO(af)
 331FOP_PROTO(un)
 332FOP_PROTO(eq)
 333FOP_PROTO(ueq)
 334FOP_PROTO(lt)
 335FOP_PROTO(ult)
 336FOP_PROTO(le)
 337FOP_PROTO(ule)
 338FOP_PROTO(saf)
 339FOP_PROTO(sun)
 340FOP_PROTO(seq)
 341FOP_PROTO(sueq)
 342FOP_PROTO(slt)
 343FOP_PROTO(sult)
 344FOP_PROTO(sle)
 345FOP_PROTO(sule)
 346FOP_PROTO(or)
 347FOP_PROTO(une)
 348FOP_PROTO(ne)
 349FOP_PROTO(sor)
 350FOP_PROTO(sune)
 351FOP_PROTO(sne)
 352#undef FOP_PROTO
 353
 354/* Special functions */
 355#ifndef CONFIG_USER_ONLY
 356DEF_HELPER_1(tlbwi, void, env)
 357DEF_HELPER_1(tlbwr, void, env)
 358DEF_HELPER_1(tlbp, void, env)
 359DEF_HELPER_1(tlbr, void, env)
 360DEF_HELPER_1(tlbinv, void, env)
 361DEF_HELPER_1(tlbinvf, void, env)
 362DEF_HELPER_1(di, tl, env)
 363DEF_HELPER_1(ei, tl, env)
 364DEF_HELPER_1(eret, void, env)
 365DEF_HELPER_1(eretnc, void, env)
 366DEF_HELPER_1(deret, void, env)
 367#endif /* !CONFIG_USER_ONLY */
 368DEF_HELPER_1(rdhwr_cpunum, tl, env)
 369DEF_HELPER_1(rdhwr_synci_step, tl, env)
 370DEF_HELPER_1(rdhwr_cc, tl, env)
 371DEF_HELPER_1(rdhwr_ccres, tl, env)
 372DEF_HELPER_1(rdhwr_performance, tl, env)
 373DEF_HELPER_1(rdhwr_xnp, tl, env)
 374DEF_HELPER_2(pmon, void, env, int)
 375DEF_HELPER_1(wait, void, env)
 376
 377/* Loongson multimedia functions. */
 378DEF_HELPER_FLAGS_2(paddsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 379DEF_HELPER_FLAGS_2(paddush, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 380DEF_HELPER_FLAGS_2(paddh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 381DEF_HELPER_FLAGS_2(paddw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 382DEF_HELPER_FLAGS_2(paddsb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 383DEF_HELPER_FLAGS_2(paddusb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 384DEF_HELPER_FLAGS_2(paddb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 385
 386DEF_HELPER_FLAGS_2(psubsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 387DEF_HELPER_FLAGS_2(psubush, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 388DEF_HELPER_FLAGS_2(psubh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 389DEF_HELPER_FLAGS_2(psubw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 390DEF_HELPER_FLAGS_2(psubsb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 391DEF_HELPER_FLAGS_2(psubusb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 392DEF_HELPER_FLAGS_2(psubb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 393
 394DEF_HELPER_FLAGS_2(pshufh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 395DEF_HELPER_FLAGS_2(packsswh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 396DEF_HELPER_FLAGS_2(packsshb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 397DEF_HELPER_FLAGS_2(packushb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 398
 399DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 400DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 401DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklbh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 402DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhbh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 403DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklwd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 404DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhwd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 405
 406DEF_HELPER_FLAGS_2(pavgh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 407DEF_HELPER_FLAGS_2(pavgb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 408DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaxsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 409DEF_HELPER_FLAGS_2(pminsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 410DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaxub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 411DEF_HELPER_FLAGS_2(pminub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 412
 413DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 414DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgtw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 415DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 416DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgth, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 417DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 418DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgtb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 419
 420DEF_HELPER_FLAGS_2(psllw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 421DEF_HELPER_FLAGS_2(psllh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 422DEF_HELPER_FLAGS_2(psrlw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 423DEF_HELPER_FLAGS_2(psrlh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 424DEF_HELPER_FLAGS_2(psraw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 425DEF_HELPER_FLAGS_2(psrah, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 426
 427DEF_HELPER_FLAGS_2(pmullh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 428DEF_HELPER_FLAGS_2(pmulhh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 429DEF_HELPER_FLAGS_2(pmulhuh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 430DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaddhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 431
 432DEF_HELPER_FLAGS_2(pasubub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
 433DEF_HELPER_FLAGS_1(biadd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64)
 434DEF_HELPER_FLAGS_1(pmovmskb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64)
 435
 436/*** MIPS DSP ***/
 437/* DSP Arithmetic Sub-class insns */
 438DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 439DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 440#if defined(TARGET_MIPS64)
 441DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 442DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 443#endif
 444DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
 445#if defined(TARGET_MIPS64)
 446DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 447DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 448#endif
 449DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 450DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 451DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 452DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 453DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 454DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 455DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 456DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 457DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 458DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 459#if defined(TARGET_MIPS64)
 460DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 461DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 462DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 463DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 464DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 465DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 466#endif
 467DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 468DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 469#if defined(TARGET_MIPS64)
 470DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 471DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 472#endif
 473DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
 474#if defined(TARGET_MIPS64)
 475DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 476DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 477#endif
 478DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 479DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 480DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 481DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 482DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 483DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 484DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 485DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 486DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 487DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 488#if defined(TARGET_MIPS64)
 489DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 490DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 491DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 492DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 493DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 494DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 495#endif
 496DEF_HELPER_FLAGS_3(addsc, 0, tl, tl, tl, env)
 497DEF_HELPER_FLAGS_3(addwc, 0, tl, tl, tl, env)
 498DEF_HELPER_FLAGS_2(modsub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 499DEF_HELPER_FLAGS_1(raddu_w_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 500#if defined(TARGET_MIPS64)
 501DEF_HELPER_FLAGS_1(raddu_l_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 502#endif
 503DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_qb, 0, tl, tl, env)
 504DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_ph, 0, tl, tl, env)
 505DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_w, 0, tl, tl, env)
 506#if defined(TARGET_MIPS64)
 507DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_ob, 0, tl, tl, env)
 508DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_qh, 0, tl, tl, env)
 509DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_pw, 0, tl, tl, env)
 510#endif
 511DEF_HELPER_FLAGS_2(precr_qb_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 512DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_qb_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 513DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE,
 514          tl, i32, tl, tl)
 515DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_r_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE,
 516          tl, i32, tl, tl)
 517DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 518DEF_HELPER_FLAGS_3(precrq_rs_ph_w, 0, tl, tl, tl, env)
 519#if defined(TARGET_MIPS64)
 520DEF_HELPER_FLAGS_2(precr_ob_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 521DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_qh_pw,
 522          TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, i32)
 523DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_r_qh_pw,
 524          TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, i32)
 525DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_ob_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 526DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_qh_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 527DEF_HELPER_FLAGS_3(precrq_rs_qh_pw,
 528          TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, env)
 529DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_pw_l, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 530#endif
 531DEF_HELPER_FLAGS_3(precrqu_s_qb_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 532#if defined(TARGET_MIPS64)
 533DEF_HELPER_FLAGS_3(precrqu_s_ob_qh,
 534          TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, env)
 535
 536DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 537DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 538DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 539DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 540#endif
 541DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 542DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 543DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 544DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 545#if defined(TARGET_MIPS64)
 546DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 547DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 548DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 549DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 550#endif
 551DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 552DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 553DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 554DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 555#if defined(TARGET_MIPS64)
 556DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 557DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 558DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 559DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 560#endif
 561
 562/* DSP GPR-Based Shift Sub-class insns */
 563DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 564#if defined(TARGET_MIPS64)
 565DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 566#endif
 567DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 568DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 569#if defined(TARGET_MIPS64)
 570DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 571DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 572#endif
 573DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
 574#if defined(TARGET_MIPS64)
 575DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 576DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 577#endif
 578DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 579DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 580#if defined(TARGET_MIPS64)
 581DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 582DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 583#endif
 584DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 585DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 586#if defined(TARGET_MIPS64)
 587DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 588DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 589#endif
 590DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 591DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 592DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 593#if defined(TARGET_MIPS64)
 594DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 595DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 596DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 597DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 598#endif
 599
 600/* DSP Multiply Sub-class insns */
 601DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_ph_qbl, 0, tl, tl, tl, env)
 602DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_ph_qbr, 0, tl, tl, tl, env)
 603#if defined(TARGET_MIPS64)
 604DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_qh_obl, 0, tl, tl, tl, env)
 605DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_qh_obr, 0, tl, tl, tl, env)
 606#endif
 607DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 608#if defined(TARGET_MIPS64)
 609DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 610#endif
 611DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_w_phl, 0, tl, tl, tl, env)
 612DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_w_phr, 0, tl, tl, tl, env)
 613#if defined(TARGET_MIPS64)
 614DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_pw_qhl, 0, tl, tl, tl, env)
 615DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_pw_qhr, 0, tl, tl, tl, env)
 616#endif
 617DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_qbl, 0, void, i32, tl, tl, env)
 618DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_qbr, 0, void, i32, tl, tl, env)
 619#if defined(TARGET_MIPS64)
 620DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_obl, 0, void, tl, tl, i32, env)
 621DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_obr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 622#endif
 623DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_qbl, 0, void, i32, tl, tl, env)
 624DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_qbr, 0, void, i32, tl, tl, env)
 625#if defined(TARGET_MIPS64)
 626DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_obl, 0, void, tl, tl, i32, env)
 627DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_obr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 628#endif
 629DEF_HELPER_FLAGS_4(dpa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 630#if defined(TARGET_MIPS64)
 631DEF_HELPER_FLAGS_4(dpa_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
 632#endif
 633DEF_HELPER_FLAGS_4(dpax_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 634DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 635#if defined(TARGET_MIPS64)
 636DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
 637#endif
 638DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaqx_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 639DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaqx_sa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 640DEF_HELPER_FLAGS_4(dps_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 641#if defined(TARGET_MIPS64)
 642DEF_HELPER_FLAGS_4(dps_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
 643#endif
 644DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsx_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 645DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 646#if defined(TARGET_MIPS64)
 647DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
 648#endif
 649DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsqx_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 650DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsqx_sa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 651DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 652#if defined(TARGET_MIPS64)
 653DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
 654#endif
 655DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_sa_l_w, 0, void, i32, tl, tl, env)
 656#if defined(TARGET_MIPS64)
 657DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_sa_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
 658#endif
 659DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_sa_l_w, 0, void, i32, tl, tl, env)
 660#if defined(TARGET_MIPS64)
 661DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_sa_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
 662DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
 663#endif
 664DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_phl, 0, void, i32, tl, tl, env)
 665DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_phr, 0, void, i32, tl, tl, env)
 666DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_phl, 0, void, i32, tl, tl, env)
 667DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_phr, 0, void, i32, tl, tl, env)
 668DEF_HELPER_FLAGS_3(mul_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 669DEF_HELPER_FLAGS_3(mul_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 670DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 671DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
 672DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
 673DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
 674#if defined(TARGET_MIPS64)
 675DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhll, 0, void, tl, tl, i32, env)
 676DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhlr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 677DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhrl, 0, void, tl, tl, i32, env)
 678DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhrr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 679DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhll, 0, void, tl, tl, i32, env)
 680DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhlr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 681DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhrl, 0, void, tl, tl, i32, env)
 682DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhrr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 683DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_l_pwl, 0, void, tl, tl, i32, env)
 684DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_l_pwr, 0, void, tl, tl, i32, env)
 685DEF_HELPER_FLAGS_4(dmadd, 0, void, tl, tl, i32, env)
 686DEF_HELPER_FLAGS_4(dmaddu, 0, void, tl, tl, i32, env)
 687DEF_HELPER_FLAGS_4(dmsub, 0, void, tl, tl, i32, env)
 688DEF_HELPER_FLAGS_4(dmsubu, 0, void, tl, tl, i32, env)
 689#endif
 690
 691/* DSP Bit/Manipulation Sub-class insns */
 692DEF_HELPER_FLAGS_1(bitrev, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
 693DEF_HELPER_FLAGS_3(insv, 0, tl, env, tl, tl)
 694#if defined(TARGET_MIPS64)
 695DEF_HELPER_FLAGS_3(dinsv, 0, tl, env, tl, tl)
 696#endif
 697
 698/* DSP Compare-Pick Sub-class insns */
 699DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_eq_qb, 0, void, tl, tl, env)
 700DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_lt_qb, 0, void, tl, tl, env)
 701DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_le_qb, 0, void, tl, tl, env)
 702DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_eq_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 703DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_lt_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 704DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_le_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 705DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_ph, 0, void, tl, tl, env)
 706DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_ph, 0, void, tl, tl, env)
 707DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_ph, 0, void, tl, tl, env)
 708#if defined(TARGET_MIPS64)
 709DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_eq_ob, 0, void, tl, tl, env)
 710DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_lt_ob, 0, void, tl, tl, env)
 711DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_le_ob, 0, void, tl, tl, env)
 712DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_eq_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 713DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_lt_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 714DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_le_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 715DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_eq_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 716DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_lt_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 717DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_le_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 718DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_qh, 0, void, tl, tl, env)
 719DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_qh, 0, void, tl, tl, env)
 720DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_qh, 0, void, tl, tl, env)
 721DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_pw, 0, void, tl, tl, env)
 722DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_pw, 0, void, tl, tl, env)
 723DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_pw, 0, void, tl, tl, env)
 724#endif
 725DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_qb, 0, tl, tl, tl, env)
 726DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_ph, 0, tl, tl, tl, env)
 727#if defined(TARGET_MIPS64)
 728DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_ob, 0, tl, tl, tl, env)
 729DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_qh, 0, tl, tl, tl, env)
 730DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_pw, 0, tl, tl, tl, env)
 731#endif
 732DEF_HELPER_FLAGS_2(packrl_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 733#if defined(TARGET_MIPS64)
 734DEF_HELPER_FLAGS_2(packrl_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
 735#endif
 736
 737/* DSP Accumulator and DSPControl Access Sub-class insns */
 738DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_w, 0, tl, tl, tl, env)
 739DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_r_w, 0, tl, tl, tl, env)
 740DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
 741#if defined(TARGET_MIPS64)
 742DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_w, 0, tl, tl, tl, env)
 743DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_r_w, 0, tl, tl, tl, env)
 744DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
 745DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_l, 0, tl, tl, tl, env)
 746DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_r_l, 0, tl, tl, tl, env)
 747DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_rs_l, 0, tl, tl, tl, env)
 748#endif
 749DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_s_h, 0, tl, tl, tl, env)
 750#if defined(TARGET_MIPS64)
 751DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_s_h, 0, tl, tl, tl, env)
 752#endif
 753DEF_HELPER_FLAGS_3(extp, 0, tl, tl, tl, env)
 754DEF_HELPER_FLAGS_3(extpdp, 0, tl, tl, tl, env)
 755#if defined(TARGET_MIPS64)
 756DEF_HELPER_FLAGS_3(dextp, 0, tl, tl, tl, env)
 757DEF_HELPER_FLAGS_3(dextpdp, 0, tl, tl, tl, env)
 758#endif
 759DEF_HELPER_FLAGS_3(shilo, 0, void, tl, tl, env)
 760#if defined(TARGET_MIPS64)
 761DEF_HELPER_FLAGS_3(dshilo, 0, void, tl, tl, env)
 762#endif
 763DEF_HELPER_FLAGS_3(mthlip, 0, void, tl, tl, env)
 764#if defined(TARGET_MIPS64)
 765DEF_HELPER_FLAGS_3(dmthlip, 0, void, tl, tl, env)
 766#endif
 767DEF_HELPER_FLAGS_3(wrdsp, 0, void, tl, tl, env)
 768DEF_HELPER_FLAGS_2(rddsp, 0, tl, tl, env)
 769
 770/* MIPS SIMD Architecture */
 771DEF_HELPER_4(msa_andi_b, void, env, i32, i32, i32)
 772DEF_HELPER_4(msa_ori_b, void, env, i32, i32, i32)
 773DEF_HELPER_4(msa_nori_b, void, env, i32, i32, i32)
 774DEF_HELPER_4(msa_xori_b, void, env, i32, i32, i32)
 775DEF_HELPER_4(msa_bmnzi_b, void, env, i32, i32, i32)
 776DEF_HELPER_4(msa_bmzi_b, void, env, i32, i32, i32)
 777DEF_HELPER_4(msa_bseli_b, void, env, i32, i32, i32)
 778DEF_HELPER_5(msa_shf_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 779
 780DEF_HELPER_5(msa_addvi_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 781DEF_HELPER_5(msa_subvi_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 782DEF_HELPER_5(msa_maxi_s_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 783DEF_HELPER_5(msa_maxi_u_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 784DEF_HELPER_5(msa_mini_s_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 785DEF_HELPER_5(msa_mini_u_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 786DEF_HELPER_5(msa_ceqi_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 787DEF_HELPER_5(msa_clti_s_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 788DEF_HELPER_5(msa_clti_u_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 789DEF_HELPER_5(msa_clei_s_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 790DEF_HELPER_5(msa_clei_u_df, void, env, i32, i32, i32, s32)
 791DEF_HELPER_4(msa_ldi_df, void, env, i32, i32, s32)
 792
 793DEF_HELPER_5(msa_slli_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 794DEF_HELPER_5(msa_srai_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 795DEF_HELPER_5(msa_srli_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 796DEF_HELPER_5(msa_bclri_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 797DEF_HELPER_5(msa_bseti_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 798DEF_HELPER_5(msa_bnegi_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 799DEF_HELPER_5(msa_binsli_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 800DEF_HELPER_5(msa_binsri_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 801DEF_HELPER_5(msa_sat_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 802DEF_HELPER_5(msa_sat_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 803DEF_HELPER_5(msa_srari_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 804DEF_HELPER_5(msa_srlri_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 805
 806DEF_HELPER_5(msa_sll_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 807DEF_HELPER_5(msa_sra_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 808DEF_HELPER_5(msa_srl_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 809DEF_HELPER_5(msa_bclr_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 810DEF_HELPER_5(msa_bset_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 811DEF_HELPER_5(msa_bneg_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 812DEF_HELPER_5(msa_binsl_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 813DEF_HELPER_5(msa_binsr_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 814DEF_HELPER_5(msa_addv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 815DEF_HELPER_5(msa_subv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 816DEF_HELPER_5(msa_max_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 817DEF_HELPER_5(msa_max_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 818DEF_HELPER_5(msa_min_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 819DEF_HELPER_5(msa_min_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 820DEF_HELPER_5(msa_max_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 821DEF_HELPER_5(msa_min_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 822DEF_HELPER_5(msa_ceq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 823DEF_HELPER_5(msa_clt_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 824DEF_HELPER_5(msa_clt_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 825DEF_HELPER_5(msa_cle_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 826DEF_HELPER_5(msa_cle_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 827DEF_HELPER_5(msa_add_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 828DEF_HELPER_5(msa_adds_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 829DEF_HELPER_5(msa_adds_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 830DEF_HELPER_5(msa_adds_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 831DEF_HELPER_5(msa_ave_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 832DEF_HELPER_5(msa_ave_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 833DEF_HELPER_5(msa_aver_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 834DEF_HELPER_5(msa_aver_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 835DEF_HELPER_5(msa_subs_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 836DEF_HELPER_5(msa_subs_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 837DEF_HELPER_5(msa_subsus_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 838DEF_HELPER_5(msa_subsuu_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 839DEF_HELPER_5(msa_asub_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 840DEF_HELPER_5(msa_asub_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 841DEF_HELPER_5(msa_mulv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 842DEF_HELPER_5(msa_maddv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 843DEF_HELPER_5(msa_msubv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 844DEF_HELPER_5(msa_div_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 845DEF_HELPER_5(msa_div_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 846DEF_HELPER_5(msa_mod_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 847DEF_HELPER_5(msa_mod_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 848DEF_HELPER_5(msa_dotp_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 849DEF_HELPER_5(msa_dotp_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 850DEF_HELPER_5(msa_dpadd_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 851DEF_HELPER_5(msa_dpadd_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 852DEF_HELPER_5(msa_dpsub_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 853DEF_HELPER_5(msa_dpsub_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 854DEF_HELPER_5(msa_sld_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 855DEF_HELPER_5(msa_splat_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 856DEF_HELPER_5(msa_pckev_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 857DEF_HELPER_5(msa_pckod_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 858DEF_HELPER_5(msa_ilvl_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 859DEF_HELPER_5(msa_ilvr_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 860DEF_HELPER_5(msa_ilvev_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 861DEF_HELPER_5(msa_ilvod_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 862DEF_HELPER_5(msa_vshf_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 863DEF_HELPER_5(msa_srar_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 864DEF_HELPER_5(msa_srlr_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 865DEF_HELPER_5(msa_hadd_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 866DEF_HELPER_5(msa_hadd_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 867DEF_HELPER_5(msa_hsub_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 868DEF_HELPER_5(msa_hsub_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 869
 870DEF_HELPER_5(msa_sldi_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 871DEF_HELPER_5(msa_splati_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 872DEF_HELPER_5(msa_copy_s_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 873DEF_HELPER_5(msa_copy_u_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 874DEF_HELPER_5(msa_insert_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 875DEF_HELPER_5(msa_insve_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 876DEF_HELPER_3(msa_ctcmsa, void, env, tl, i32)
 877DEF_HELPER_2(msa_cfcmsa, tl, env, i32)
 878DEF_HELPER_3(msa_move_v, void, env, i32, i32)
 879
 880DEF_HELPER_5(msa_fcaf_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 881DEF_HELPER_5(msa_fcun_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 882DEF_HELPER_5(msa_fceq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 883DEF_HELPER_5(msa_fcueq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 884DEF_HELPER_5(msa_fclt_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 885DEF_HELPER_5(msa_fcult_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 886DEF_HELPER_5(msa_fcle_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 887DEF_HELPER_5(msa_fcule_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 888DEF_HELPER_5(msa_fsaf_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 889DEF_HELPER_5(msa_fsun_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 890DEF_HELPER_5(msa_fseq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 891DEF_HELPER_5(msa_fsueq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 892DEF_HELPER_5(msa_fslt_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 893DEF_HELPER_5(msa_fsult_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 894DEF_HELPER_5(msa_fsle_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 895DEF_HELPER_5(msa_fsule_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 896DEF_HELPER_5(msa_fadd_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 897DEF_HELPER_5(msa_fsub_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 898DEF_HELPER_5(msa_fmul_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 899DEF_HELPER_5(msa_fdiv_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 900DEF_HELPER_5(msa_fmadd_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 901DEF_HELPER_5(msa_fmsub_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 902DEF_HELPER_5(msa_fexp2_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 903DEF_HELPER_5(msa_fexdo_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 904DEF_HELPER_5(msa_ftq_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 905DEF_HELPER_5(msa_fmin_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 906DEF_HELPER_5(msa_fmin_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 907DEF_HELPER_5(msa_fmax_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 908DEF_HELPER_5(msa_fmax_a_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 909DEF_HELPER_5(msa_fcor_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 910DEF_HELPER_5(msa_fcune_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 911DEF_HELPER_5(msa_fcne_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 912DEF_HELPER_5(msa_mul_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 913DEF_HELPER_5(msa_madd_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 914DEF_HELPER_5(msa_msub_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 915DEF_HELPER_5(msa_fsor_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 916DEF_HELPER_5(msa_fsune_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 917DEF_HELPER_5(msa_fsne_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 918DEF_HELPER_5(msa_mulr_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 919DEF_HELPER_5(msa_maddr_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 920DEF_HELPER_5(msa_msubr_q_df, void, env, i32, i32, i32, i32)
 921
 922DEF_HELPER_4(msa_and_v, void, env, i32, i32, i32)
 923DEF_HELPER_4(msa_or_v, void, env, i32, i32, i32)
 924DEF_HELPER_4(msa_nor_v, void, env, i32, i32, i32)
 925DEF_HELPER_4(msa_xor_v, void, env, i32, i32, i32)
 926DEF_HELPER_4(msa_bmnz_v, void, env, i32, i32, i32)
 927DEF_HELPER_4(msa_bmz_v, void, env, i32, i32, i32)
 928DEF_HELPER_4(msa_bsel_v, void, env, i32, i32, i32)
 929DEF_HELPER_4(msa_fill_df, void, env, i32, i32, i32)
 930DEF_HELPER_4(msa_pcnt_df, void, env, i32, i32, i32)
 931DEF_HELPER_4(msa_nloc_df, void, env, i32, i32, i32)
 932DEF_HELPER_4(msa_nlzc_df, void, env, i32, i32, i32)
 933
 934DEF_HELPER_4(msa_fclass_df, void, env, i32, i32, i32)
 935DEF_HELPER_4(msa_ftrunc_s_df, void, env, i32, i32, i32)
 936DEF_HELPER_4(msa_ftrunc_u_df, void, env, i32, i32, i32)
 937DEF_HELPER_4(msa_fsqrt_df, void, env, i32, i32, i32)
 938DEF_HELPER_4(msa_frsqrt_df, void, env, i32, i32, i32)
 939DEF_HELPER_4(msa_frcp_df, void, env, i32, i32, i32)
 940DEF_HELPER_4(msa_frint_df, void, env, i32, i32, i32)
 941DEF_HELPER_4(msa_flog2_df, void, env, i32, i32, i32)
 942DEF_HELPER_4(msa_fexupl_df, void, env, i32, i32, i32)
 943DEF_HELPER_4(msa_fexupr_df, void, env, i32, i32, i32)
 944DEF_HELPER_4(msa_ffql_df, void, env, i32, i32, i32)
 945DEF_HELPER_4(msa_ffqr_df, void, env, i32, i32, i32)
 946DEF_HELPER_4(msa_ftint_s_df, void, env, i32, i32, i32)
 947DEF_HELPER_4(msa_ftint_u_df, void, env, i32, i32, i32)
 948DEF_HELPER_4(msa_ffint_s_df, void, env, i32, i32, i32)
 949DEF_HELPER_4(msa_ffint_u_df, void, env, i32, i32, i32)
 950
 951#define MSALDST_PROTO(type)             \
 952DEF_HELPER_3(msa_ld_ ## type, void, env, i32, tl)  \
 953DEF_HELPER_3(msa_st_ ## type, void, env, i32, tl)
 954MSALDST_PROTO(b)
 955MSALDST_PROTO(h)
 956MSALDST_PROTO(w)
 957MSALDST_PROTO(d)
 958#undef MSALDST_PROTO
 959
 960DEF_HELPER_3(cache, void, env, tl, i32)
 961